Poznajemy drzewa i krzewy

O programie

O autorach:

Multimedialny program „Poznajemy nasze drzewa i krzewy” jest częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Bioróżnorodność – poznaj by zachować”. Celem autorów było stworzenie motywującego i atrakcyjnego narzędzia do nauki oraz kształtowanie i doskonalenie umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków drzew i krzewów. Interaktywny program multimedialny, poruszający zagadnienie bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem drzew, to narzędzie umożliwiające „samoedukację”, zarówno nauczycieli jak i uczniów na terenie całej Polski.

Pierwsza wersja programu (we flashu) powstała w ramach pracy magisterskiej Małgorzaty Kwidzińskiej, studentki Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Katedry Inżynierii Oprogramowania.

Projekt realizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aktualna wersja programu (w technologii html) została zaprogramowana przez MiroArt.

 

Projekt i wykonanie pierwszej wersji programu:

Małgorzata Kwidzińska, Politechnika Gdańska

 

Autorzy:

Jowita Kurach, CIEE

Kamila Kubic, CIEE

Agnieszka Hylla

 

Fotografie:

Marek Zarankiewicz (zdjecie na stronie głównej)

Michał Buliński (MB)

Agnieszka Hylla (AH)

Kamila Kozieł (KK)

Jowita Kurach (JK)

Szymon Michalski (SM)

Sebastian Nowakowski (SN)

Dariusz Ożarowski (DO)

Marcin Wilga (MW)

Jarosław Mytych (JM)

 

Rysunki

Cezary Wójcik

 

Konsultanci merytoryczni:

Elżbieta Mazurek – konsultant metodyczny

Michał Buliński – doktor nauk biologicznych,

Sebastian Nowakowski

 

Dźwięki

Użyte dźwięki pochodzą ze strony freesound.org.

Reinsamba Nightingale song

Robinhood76 applause small audience

Timbre Benboncan__Sad_Trombone_more_wah_bright&de-clicked

Vitriolix Pop

Junggle Btn036

Snowflakes Whip02

Benboncan Ropeswoosh

Jovica Little bell C5

 

Realizatorzy:

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku www.ciee-gda.pl

Gdańska Fundacja Wody www.gfw.pl

 

Finansowanie:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Bibliografia

1. Amann G.: Drzewa i krzewy. Flora i fauna lasów. Warszawa, Multico 1998.

2. Bachofer M., Mayer J.: Spotkania z przyrodą. Drzewa. Warszawa, Multico 2007.

3. Bugała W.: Drzewa i krzewy. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne 2000.

4. Falencka-Jabłońska M.: Drzewa wokół nas, czyli tajemnice, które warto poznać... Warszawa, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk 2007

5. Godet J.-D.: Pędy i pąki. Rozpoznawanie drzew i krzewów w okresie spoczynku. Warszawa, Multico 1998.

6. Johnson O., More D.: Drzewa – przewodnik Collinsa. Warszawa, Multico 2009.

7. Misiak T.: Magiczne drzewa w dziejach, legendach i środowisku nad środkowym Sanem. Rzeszów, Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu 2010.

8. Seneta W., Dolatowski J.: Dendrologia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.

 

Strony internetowe:

www.drzewapolski.pl

www.drzewa.net

www.drzewank4.netmark.pl

http://www.kuleuven-kortrijk.be/bioweb

Przejdź do góry strony